De Wilge is een basisschool in Hilversum​ en ​maakt deel uit van Alberdingk Thijm Scholen. Deze scholenkoepel biedt primair en voortgezet onderwijs in het Gooi op katholieke grondslag. Speerpunten van het onderwijs zijn Engels op school van 4 - 18 jaar, ICT in de klas ​en alles What Really Matters. Alle 18 basisschoollocaties en 8 middelbare scholen geven daar op een eigen w​​​​ijze invulling aan. ​​

Door bundeling van krachten worden faciliteiten mogelijk gemaakt als: kwalitatief hoogwaardige ICT voorzieningen op de scholen, de schoolbus, het Techspace voor ondermeer programmeerlessen en een inspirerend scholingsaanbod voor leerkrachten en het Buitenhuis.

Via de Alberdingk Thijm Scholen hebben we toegang tot het Buitenhuis, de Techspace en kunnen we gebruik maken van de schoolbus. Na de schooltijd op de Wilge is er altijd een plek te vinden te vinden op één van de Alberdingk Thijm scholen voor middelbaar onderwijs