Er zijn verschillende contactmomenten per jaar tussen ouders en de school:

informatieavond per groep bij de start van het schooljaar.
Groep 1-2: twee keer per jaar 10‑minuten gesprekken voor de kleuters.​
Groep 3 t/m 8: tweemaal per jaar een rapport en 10‑minuten gesprek.

Naast deze vaste contactmomenten is er altijd gelegenheid om een afspraak te maken met de leerkracht.

Nieuwsbrief de Wilge 

De nieuwsbrief van de Wilge wordt elke twee tot drie weken op vrijdag per mail verzonden naar de ouders. De verschillende geledingen van de school, team, ouderraad, medezeggenschapsraad en bestuur geven daarin voor de ouders relevante informatie omtrent het reilen en zeilen van de school. De nieuwsbrief staat ook op deze website.