De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders, die zich inzetten voor het organiseren en assisteren van activiteiten en feesten op school. Hiernaast kunt u in het smoelenboek zien welke ouders er momenteel deel uitmaken van de ouderraad.

Gedurende het schooljaar zijn er veel eenmalige gebeurtenissen die de ouderraad regelt; bijvoorbeeld de schoolfotograaf en het veilig oversteken naar de bussen van het schoolreisje. Daarnaast zijn er structurele activiteiten waarvoor verschillende werkgroepen in het leven zijn geroepen. Voorbeelden hiervan zijn de werkgroepen Festiviteiten, Sport, Luizen en Cultuur.

Vergaderingen

De ouderraad vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn voor iedere ouder toegankelijk. In de jaaragenda van de school kunt u zien wanneer de oudervereniging vergadert. ​

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 32,50 euro per kind per schooljaar. De begroting van de Ouderraad voor schooljaar 2020-2021 ziet u hiernaast. Zie verder: algemene informatie ouderraad. Ook de definitieve cijfers van de Ouderaad over schooljaar 2019-2020 zijn hiernaast gepubliceerd. Heeft u vragen voor de OR, mail dan naar or@dewilge.nl
 
Voorzitter van de ouder​raad: Els Nederstigt