Alberdingk Thijm Scholen heeft een website ontwikkeld met daarop digitaal leermateriaal waarmee u met uw kinderen lesstof kunt oefenen. Per niveau en vak wordt verschillend materiaal aangeboden.

Ga naar: Thui​swerkhulp​