Woensdag 23 juni, was het zover! Een groep kinderen van de ATlasgroep - deel van Alberding Thijm Scholen - mochten met de trein naar Den Haag. Robin uit groep 8 van de Wilge maakt deel uit van de ATlasgroep. De leerlingen boden het eerste kinderklimaatakkoord van Nederland aan, aan twee Kamerleden waaronder Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. De stem van de kinderen wordt gehoord in politiek Den Haag.

Op 15 april hebben leerlingen van Alberdingk Thijm Scholen uit de ATlas groep op de landelijke Kinderklimaattop meegewerkt aan het allereerste Kinderklimaatakkoord. Er is toen beloofd dat dit akkoord aangeboden zou worden in Den Haag door de kinderen die één van de drie belangrijkste ideeën op dit Kinderklimaatakkoord hebben bedacht. De kinderen van Alberdingk Thijm hadden: '1 boom eruit, 2 bomen erin' als idee ingebracht en wonnen daarmee de derde plek op het kinderklimaatakkoord.
 

In gesprek met Ed Nijpels

Een mooi moment van de dag was dat de ATlas kinderen Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatakkoord, mochten interviewen. Zo vroeg Robin, groep 8 van de Wilge: 'Wat beweegt u om de verbetering van het klimaat een hoge prioriteit te geven?' Hierop antwoordde hij dat zijn kleinkinderen hem motiveren om hiervoor te gaan. 'Ik vind het belangrijk dat ook zij in een leefbare wereld kunnen leven', aldus Ed Nijpels.

Over de ATlasgroep

De ATlas groep is een deeltijdvoorziening voor cognitief hoogbegaafde leerlingen van Alberdingk Thijm Scholen. Leerlingen uit groepen 3 t/m 8 afkomstig van de 18 basisscholen van Alberdingk Thijm krijgen twee dagen in de week een speciaal lesprogramma aangeboden op een aparte locatie op de Paulusschool in Hilversum. Meer weten? Ga naar atscholen.nl

Hier rechts: Tijke, van de ATlasgroep, biedt het akkoord aan met de drie belangrijkste punten van de kinderen. De kinderen uit het Gooi: '1 boom eruit, 2 bomen erin'