‚Äč‚ÄčOnderwijsvisie van de Wilge

More language, more learning

Wij helpen onze leerlingen de toekomst als verantwoordelijke wereldburgers tegemoet te treden door hun horizon te verbreden. We leren hen om te gaan met mensen en situaties zodat zij kunnen anticiperen op de wereld van morgen. Dit vraagt, naast toepassing van kennis, om goede communicatieve vaardigheden, creativiteit, samenwerking en oplossingsgerichtheid. Het is onze taak om de leer- en ontwikkelingsbehoefte van onze leerlingen te stimuleren en te begeleiden..

De Wilge biedt tweetalig, primair onderwijs op katholieke grondslag. Binnen een zorgzame leer- en leefgemeenschap geven we weloverwogen vorm aan de mogelijkheden van het kind, uitgaande van het goede van de mens. Wij werken samen vanuit vertrouwen en verbinding.