Personals goals

Schooljaar 2019 - 2020 zijn alle groepen gestart met de introductie van Personal Goals, eigenschappen die we leerlingen willen meegeven voor hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. De acht verschillende personal goals die we hierbij onderscheiden zijn: samenwerking, doorzettingsvermogen, communicatie, moreel besef, onderzoeken, bedachtzaamheid, aanpassingsvermogen en respect. Klik op het document hiernaast voor meer informatie over deze eigenschappen.

De leerkrachten integreren de Personal Goals in hun lessen door het benoemen van situaties in de klas, waarin leerlingen een bepaalde eigenschap laten zien, of door de leerlingen voorbeelden te laten noemen. Ook worden filmpjes, beelden en voorleesboeken ingezet.

Taakspel

Vanaf groep 4 wordt Taakspel ingezet. Eén van de doelen van Taakspel is het scheppen van een positief en veilig klassenklimaat. Taakspel stimuleert taakgericht gedrag. Kinderen leren in een groepje samen te werken.

 Zien

Zien is een instrument dat het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen volgt. Het bestaat uit een vragenlijst die ingevuld wordt door leerkrachten (vanaf groep 1/2) en door leerlingen (vanaf groep 5).  Uit deze vragenlijst kan de leerkracht zien hoe een leerling zich individueel voelt en/of deze leerling zich in de klas veilig voelt.