We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in een veilige omgeving kunnen leren. We zijn blij om te zien dat dit ook bij vrijwel alle kinderen lukt.

Taakspel

Vanaf groep 4 wordt Taakspel ingezet. Eén van de doelen van Taakspel is het scheppen van een positief en veilig klassenklimaat. Taakspel stimuleert taakgericht gedrag. Kinderen leren in een groepje samen te werken.

Zien

Zien is een instrument dat het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen volgt. Het bestaat uit een vragenlijst die ingevuld wordt door leerkrachten (vanaf groep 1/2) en door leerlingen (vanaf groep 5).  Uit deze vragenlijst kan de leerkracht zien hoe een leerling zich individueel voelt en/of deze leerling zich in de klas veilig voelt.
 

Pesten

We weten dat pesten op iedere school voorkomt, dat is dan ook een probleem dat we onder ogen zien en serieus en zorgvuldig willen aanpakken. Het is daarbij van belang dat alle leerlingen, ouders, directie en leerkrachten zich betrokken voelen bij de aanpak van een pestprobleem. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat er op school een veilig klimaat heerst. 

We hebben daarvoor een protocol opgesteld dat hiernaast is te downloaden. We zijn het protocol op dit moment aan het herzien en verwachten in schooljaar 2022-2023 een nieuwe versie te kunnen uploaden.