We helpen de kinderen op de Wilge om zelf keuzes te maken en ergens verantwoordelijk voor te zijn. Daarnaast krijgen de kinderen de mogelijkheid om te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden om te doen.

In de praktijk doen we dit door een breed onderwijsaanbod te bieden, waarbij naast het reguliere aanbod aandacht is voor creativiteit en bewegingsonderwijs.

De inzet van ICT heeft een vanzelfsprekende rol binnen ons onderwijs. Voor leerlingen die extra uitdaging of extra ondersteuning nodig hebben, bieden wij binnen en buiten de klas verschillende mogelijkheden, zoals de maatwerkgroep en, voor aantoonbaar hoogbegaafde kinderen, de ATlasgroep.

We zijn ook trots op ons Wilgeatelier, waar we in samenwerking met partners uit de wijk en gemeente onze leerlingen uit de bovenbouw drie keer in het jaar workshops aan kunnen bieden. Denk hierbij aan mountainbiken, fietsen maken, schilderen, filosoferen, zangles en nog veel meer. Daarnaast is er ruimte voor excursies op basis van IPC-thema’s en bezoeken aan Techspace en het Buitenhuis.

Zelfstandigheid bij het leren wordt gestimuleerd door vanaf groep 4 te werken met onder andere een dag- en weekplanner. In de onderbouw wordt hiervoor een basis gelegd.