Op de Wilge werken we met International Primary Curriculum. Het IPC is een inspirerend en vooruitstrevend curriculum voor wereldoriëntatie en creatieve vakken in het basisonderwijs, waarbij effectief leren centraal staat en leerkrachten zelf de regie over hun onderwijs voeren. Het IPC kent zowel een Engelse als een Nederlandse variant met een routing die dekkend is voor de Nederlandse kerndoelen.

International Mindedness

Internationalisering is een thema dat overal in de units van het IPC is verwerkt. Binnen het IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe leerlingen leren. De activiteiten binnen het curriculum houden rekening met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen en leerstijlen van leerlingen. De aanbieding van de thema’s verloopt langs een vaste structuur. Na een enthousiasmerende start van een thema wordt nagegaan wat de kinderen al weten (de kennisoogst). Vervolgens wordt vastgesteld wat ze nog meer over het onderwerp zouden willen leren.

Thema's

De aanbieding van de thema's verloopt langs een vaste structuur:

  • Startpunt: kinderen enthousiast maken voor het nieuwe thema;

  • Kennisoogst: wat weten de kinderen al en wat willen ze graag leren?;

  • Uitleg thema: de leerkracht geeft de leerlingen een overzicht van wat ze gaan leren. Zo zijn kinderen meer in staat nieuwe verbanden te leggen;

  • Verdieping: in de IPC lessen komen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, internationalisering en ict voorbij en leren de kinderen de samenhang tussen de vakgebieden en er wordt odnerzoek gedaan. Ook muziek en beeldende vorming gaan over hetzelfde thema;

  • Presentatie: de kinderen presenteren wat geleerd hebben aan de overige groepen en aan hun ouders.