Onze missie gebruiken we om ons onderwijs vorm te geven. We hebben deze missie gemaakt samen met leerkrachten, ouders en leerlingen:

Waar je jezelf en de wereld leert kennen!

Op de Wilge helpen we de kinderen hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Dit doen we door onderwijs te geven dat aansluit op de wereld om ons heen, waarbij de kernvakken de basis zijn. Mede door de Engelse taal op een natuurlijke manier in ons lesprogramma te verweven, leren we kinderen internationaal bewust te zijn. We vormen met elkaar een zorgzame leer- en leefgemeenschap waar we uitgaan van het goede van de mens. Dit alles doen we op basis van onze katholieke grondslag. 

Deze missie is hebben we uitgewerkt in de thema's:

eigen mogelijkheden ontdekken

onderwijs dat aansluit op de wereld

een leer- en leefgemeenschap vormen 

 


uitroeptekenDe missie van Alberdingk Thijm Scholen

We werken via onze stichting Alberdingk Thijm Scholen samen met veel andere basis- en middelbare scholen in de regio. Ons onderwijs sluit daarom ook aan bij de missie van de Alberdingk Thijm Scholen:

Learning Beyond Boundaries

Onze leerlingen treden de wereld van morgen open, betrokken, gewetensvol en zelfbewust tegemoet. Zij investeren in hun eigen ontwikkeling en die van de samenleving. Wij dagen hen uit creatief en oplossingsgericht te denken en te doen. Alberdingk Thijm Scholen biedt primair en voortgezet onderwijs in het Gooi op katholieke grondslag. Ons onderwijs gaat uit van het principe dat alles met elkaar verbonden is, het holisme.

Creatieve technologie en international mindedness zijn de meest krachtige voorbeelden van hoe we binnen deze visie richting geven aan leren en lesgeven.

Lees meer over de missie van Alberdingk Thijm Scholen