Het bestuur van d​​e Wilge werkt op het gebied van bestuur en management samen met de andere scholen in het primair en voortgezet onderwijs in het Gooi. Samen vormen deze scholen de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Het onderwijsbestuur van stichting Alberdingk Thijm Scholen vormt het gezag van de scholen. ​Controle op het bestuur vindt plaats door het koepelbestuur. Klik hier voor meer informatie over: bestuur e​n ​toezicht​