Als het moelijk is...

Soms is het niet gemakkelijk in het leven en heeft u een periode extra steun of hulp nodig. Dat kan ook voor u als ouder gelden. Weet dat u altijd bij ons terecht kunt. U kunt zelf bepalen bij wie. Dat mag iemand zijn die u vertrouwt.

U kunt ook een bericht sturen om een afspraak te maken met een van onderstaande personen: 

Of u stuurt een bericht naar de administratie, waarin u aangeeft met wie u zou willen (af)spreken: administratie@dewilge.nl

Hulp & fondsen 

Onderstaande opties kunnen mogelijk hulp bieden wanneer nodig:

Kindpakket gemeente Hilversum

U heeft een laag inkomen of een uitkering. Vanuit het Kindpakket kunt u elk jaar geld krijgen voor uw kind. U kunt voor veel dingen een vergoeding aanvragen. U komt alleen in aanmerking als u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Zie: https://hilversum.nl/sociaal-plein/inkomen-toeslagen/kindpakket#pagenav-2

Een paar voorbeelden waarin u financieel ondersteund kunt worden als u in aanmerking komt:

 • Sporten: fitness, voetbal, tennis, zumba etc.
 • Voorstelling: theater, musical, muziekvoorstelling, dansvoorstelling
 • Museumjaarkaart
 • Schoolkosten of schoolkamp
 • Computer of laptop
 • Cadeautjes voor verjaardagen
 • Luiers en andere babyspullen
 • Zwemles voor een B-diploma of C-diploma
 • Reiskosten: NS-abonnement Dal Voordeel, abonnement voor de bus, metro of tram, ov-tegoed voor een persoonlijke ov-chipkaart
 • Identiteitsbewijs: een identiteitskaart of paspoort, inclusief pasfoto
 • Kinderfiets: U kunt 1 keer in de 4 jaar maximaal € 200 krijgen voor een kinderfiets voor kinderen vanaf 4 jaar

Jeugd en gezin Gooi en Vechtstreek

Ieder kind in Nederland heeft recht op jeugdgezondheidszorg; op advies en ondersteuning bij het gezond opgroeien en opvoeden. In de regio Gooi en Vechtstreek kunnen ouders hiervoor terecht bij Jeugd en gezin. Dat kan op elk gewenst moment. Daarnaast krijgen kinderen volgens een vast schema afspraken aangeboden op het consultatiebureau en/of bij de schoolverpleegkundige/schoolarts (groep 2 en groep 7). 

Voor meer informatie over opvoeden en opgroeien, vaccinaties en/of andere folders: http://www.jggv.nl/voor-ouders/

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord Holland betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen, waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of andere cursus/training. Voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/

 

De voedselbank Gooi en Omstreken

Een goede en gezonde maaltijd voor u en uw gezin. Zoekt u hulp daarbij?
Voedselbank Gooi en Omstreken helpt u graag.
Komt u in aanmerking? Kijk op: https://www.voedselbankgooi.nl/web/

Of bel ons op: 035 – 5 33 88 36

Inloopspreekuren:

Als iemand (nog) geen verwijzer heeft om de aanvraag te verzorgen, dan kan men terecht bij een van onze inloopspreekuren:

 • Hilversum: op maandagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur – Bedrijfsgebouw Heelo, Oosterengweg 44, 1212 CN Hilversum.

De Speel-o-theek Hilversum 

Bij een speel-o-theek kunnen kinderen speelgoed lenen, net zoals ze in een bibliotheek boeken kunnen lenen. Speel-o-theek De Steeg is door een aantal enthousiaste ouders opgericht in 1983.

Voor alle kinderen van nul tot tien jaar en hun (gast)ouders of opvoeders. Behalve de plek om speelgoed te lenen is de speel-o-theek ook een ontmoetingsplek voor (gast)ouders, terwijl de kinderen samen aan het spelen zijn. Wij vragen je wel vriendelijk om het speelgoed waar je kind mee gespeeld heeft (samen met je kind) weer op te ruimen.

Voor € 27,50 ben je een jaar lid. Wie dit geld niet heeft, kan een beroep doen op het Kindpakket van de gemeente Hilversum. Je kunt per keer vier stuks speelgoed lenen voor maximaal vier weken. 

Stichting leergeld 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Ze staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting leergeld wil deze kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. We helpen ouders en kinderen in de gemeente Hilversum: https://www.leergeldhilversumwijdemeren.nl/

Zelf hulp aanbieden aan een ouder/gezin van de Wilge?

Denk aan: 

 • Hulp bij administratie van een ouder 
 • Huiswerk helpen maken van een kind 
 • Wegbrengen naar of van school 
 • Voorlezen van kinderen die thuis geen Nederlands spreken
 • Helpen vertalen bij gesprekken op school waarbij u een vreemde taal en het Nederlands beheerst (bv u spreekt goed Arabisch én Nederlands)
 • Keertje oppassen in de middag 
 • Ouders helpen die pas in Nederland zijn en 'de weg' nog niet goed kennen.

Mocht u hierin interesse hebben of beschikbaar (willen) zijn als nodig, dan kunt u dit mailen naar: administratie@dewilge.nl

Of u wilt misschien een (extra) financiele bijdrage doen voor de leerlingen die dit nodig hebben? Zie:

 • Hoofdstuk Praktische zaken 'ouderbijdrage' 
 • Hoofdstuk Praktische zaken 'schoolreisje/kamp'

Wijkcentra

Er zijn enkele wijkcentra waar u terecht kunt voor activiteiten, hulp of ondersteuning op allerlei gebied. In de buurt van de school zijn dat:

 1. Wijkcentrum St.Joseph: https://www.stjosephhilversum.nl/
 2. Wijkcentrum de Geus: https://www.degeus-hilversum.nl/

Versa Welzijn & sociaal werkers 

Ook werken wijkcentra actief samen met Versa Welzijn. Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie in de Gooi- en Vechtstreek en Eemnes. Je ziet Versa Welzijn in wijkcentra, jongerencentra, in de buurtbus en op straat. Samen bouwen aan verbonden buurten. Zij organiseren activiteiten, specifieke hulp en kunnen u ook van ondersteuning zijn bij de opvoeding van uw kind: 

https://www.versawelzijn.nl/

De sociaal werkers van Versa Welzijn werken in teamverband. Soms op het niveau van gemeenten of dorpen, soms op het niveau van buurten en wijken. Maar in elk geval dichtbij de bewoners met wie zij samenwerken, van mens tot mens. Elke sociaal werker heeft ook een eigen deskundigheid of aandachtsgebied, zoals opbouwwerk, (school)maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, sociaal juridische dienstverlening, jongerenwerk, kinderwerk of vrijwilligerswerk.

Wanneer u twijfelt bij wie u moet zijn met welke vraag, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via ons algemene nummer 035 623 11 00 of info@versawelzijn.nl.

Voor verschillende onderwerpen zijn dit de contactpersonen in onze wijk: 

 • Kinderwerker (voor activiteiten voor kinderen en vragen over opvoeding/opgroeien):
  Roxanne Callenbach, rcallenbach@versawelzijn.nl, 06 13 96 56 67.
 • Jongerenwerkers (voor activiteiten voor jongeren en vragen over opvoeding/ opgroeien):
 • Maatschappelijk werker (voor praktische en psychische ondersteuning):
  Lineke van Oudgaarden, loudgaarden@versawelzijn.nl, 06 12 46 94 68.
 • Sociaal juridisch dienstverlener (voor vragen op financieel of juridisch gebied):
  André Barmentlo, abarmentlo@versawelzijn.nl, 06 13 96 59 12.
 • Mantelzorgondersteuner (voor vragen over mantel zorgondersteuning):
  Nanneke de Kuiper, nkuiper@versawelzijn.nl, 06 13 96 57 90.
 • Opbouwwerker (voor initiatieven en ondersteuning in de wijk):
  Mayke Vaes, mvaes@versawelzijn.nl, 06 11 03 68 97, insta: versa_mayke.
 • Beheerder Lopes Dias (voor info over gebruik van ruimtes of zaalverhuur):
  Trinette Boer, tboer@versawelzijn.nl, 06 13 42 63 96.
 • Assistent beheerder: Annette van Vliet, avliet@versawelzijn.nl
 • Sociaal verbinder (voor twijfel bij wie je in ons team terecht kunt):
  Damaris Lensink, dlensink@versawelzijn.nl, 06 22 62 00 98
  (Damaris vervangt tijdelijk Cindy de Vries, cvries@versawelzijn.nl, 06 30 17 76 52)

Buurtsportcoaches

Houdt uw kind ook zo van sport en bewegen? De Bink buurtsportcoaches hebben een gratis sportprogramma voor alle kinderen tussen de 2 en 18 jaar. Plezier in bewegen en sport staat voorop! Kijk op de volgende link voor meer informatie en toelichting over de mogelijkheden en aankomende activiteiten: 

https://binkkinderopvang.nl/over-bink/buurtsportcoaches/activiteiten-buurtsportcoaches-hilversum/

Wijkagenten

De wijkagenten in onze buurt zijn Floor Riessen en Piet Blaauw. 

Floor: "Als wijkagent ben ik de schakel tussen wijk en politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat af en deels achter de schermen. Ik ben voor de bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk. Daarnaast onderhoud ik contact met partners zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt - en bewonersorganisaties. Want veiligheid is iets waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.

Wilt u mij spreken? Bel dan 0900 8844 voor het maken van een afspraak. Heeft u met spoed politie nodig? Bel dan 112."

Foto-impressie