De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders, die zich inzetten voor het organiseren en assisteren van activiteiten en feesten op school. Hiernaast kunt u in het smoelenboek zien welke ouders er momenteel deel uitmaken van de ouderraad. We zijn altijd op zoek naar ouders die bereid zijn om mee te helpen, dus meld u gerust aan via or@dewilge.nl

Zie verder de link hiernaast: algemene informatie ouderraad.

Gedurende het schooljaar zijn er veel activiteiten die de ouderraad en samenwerking met school regelt; bijvoorbeeld de schoolfotograaf, schoolreis, kerst diner, paas ontbijt, schoolvoetbal, avondvierdaagse en nog veel meer. Daarom zijn er verschillende werkgroepen in het leven zijn geroepen. Voorbeelden hiervan zijn de werkgroepen Festiviteiten, Sport, Luizen en Cultuur.

Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met allergiën en hebben een suikervrij / suikerarm beleid.

Vergaderingen

De ouderraad vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn voor iedere ouder toegankelijk. In de jaaragenda van de school kunt u zien wanneer de oudervereniging vergadert. ​Als u lid wordt van de ouderraad is het niet verplicht om deze vergaderingen bij te wonen, maar het is wel wenselijk.

Ouderbijdrage

Er wordt een vrijwillige ouderbijdrage per kind per schooljaar van u gevraagd. Er wordt vanuit school een uitnodiging per email gestuurd om dit te betalen via WIS-collect met een iDEAL link. Er is dit schooljaar gekozen voor een vrije keuze in de ouderbijdrage namelijk € 40,- of € 50,- of € 60,- Kinderen die later in het schooljaar instromen, betalen een gedeelte hiervan.

Het geld van deze bijdrage wordt door de ouderraad beheerd.

De begroting van de ouderraad voor het lopende schooljaar ziet u hiernaast.

Ook de definitieve cijfers van de ouderraad over het afgelopen schooljaar zijn hiernaast gepubliceerd.

Deze vrijwillige ouderbijdrage dekt niet alle kosten die er gemaakt worden gedurende het schooljaar en er wordt u dus bij sommige activiteiten om een extra bijdrage gevraagd.

Bijvoorbeeld: schoolreisjes: de ouderraad verzorgt drinken en eten, maar voor de entree en kosten voor de bussen wordt een aparte bijdrage gevraagd, afhankelijk van de bestemming. U krijgt hierover vanuit school bericht.

Heeft u vragen voor de OR, mail dan naar or@dewilge.nl