Het team van de Wilge is divers in leeftijd, geslacht en ervaring. Het team bestaat uit groepsleerkrachten, 4 vakleerkrachten gymnastiek en muziek, een administratief medewerker, een conciërge, drie interne begeleiders, de adjunct-directeur en de directeur.
 
Een groot deel van de groepsleerkrachten heeft naast het werk voor de klas nog een andere taak of rol. Denk aan onze gedragsspecialist, de reken- of Engelse coördinator of IPC Leader for Learning.
 
De directie
Directeur: Mayke Hemmelder
Adjunct-directeur: Janneke Winters
 
Het managementteam van de school wordt gevormd door de directeur, adjunct-directeur en de vier leerjaarcoördinatoren van de leerjaren: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8).