Het team van de Wilge is divers in leeftijd, geslacht en ervaring. Het bestaat uit de directeur, de adjunct-directeur, interne begeleiders, groepsleerkrachten, vakleerkrachten gymnastiek en muziek, een administratief medewerker en een conciërge. 
 
Een groot deel van de groepsleerkrachten heeft naast het werk voor de klas nog een andere taak of rol. Denk aan onze gedragsspecialist, de rekencoördinator of IPC Leader for Learning.
 
De directie
Directeur: Mayke Hemmelder
Adjunct-directeur: Janneke Winters
 
Het managementteam van de school wordt gevormd door de directeur, adjunct-directeur en vier leerjaarcoördinatoren.