dia5wilge

We zijn blij dat u erover nadenkt om uw kind op de Wilge aan te melden! 

Kennismaken en een rondleiding

​​​​​​​Wanneer u als ouders interesse heeft in de Wilge, dan kunt u contact opnemen met onze administratie voor een rondleiding en een gesprek. Dit is een goede gelegenheid om de school eens te bekijken en een mondelinge toelichting te krijgen op onze manier van werken en onze kijk op onderwijs. Zodat u daarmee kunt bepalen of dit aansluit bij uw opvoeding. Na het gesprek en de rondleiding krijgt u het aanmeldingsformulier mee.

Open dag

Ieder jaar vindt er in maart een open dag plaats waarbij u zonder afspraak de school kan bekijken. Houdt voor de exacte datum onze website, de nieuwsbrief of sociale media in de gaten.

Aanmelding en plaatsing

Wanneer de school het aanmeldingsformulier binnen heeft, krijgt u een schriftelijke bevestiging van ontvangst met daarop de status van de aanmelding. In de meeste gevallen betreft dit een bevestiging van plaatsing bij het bereiken van de vierjarige leeftijd van uw kind.


Aannamebeleid voor kinderen met een (onderwijs)beperking
Meer informatie over beleid van aanmelding en de individuele ondersteuningsmogelijkheden van onze school vindt u in het beleid van aanmelding van de Alberdingk Thijm Scholen en ons schoolondersteuningsprofiel.

​