Het afwegingskader meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld kunt u hier downloaden: