Op de Wilge hebben we twee vakleerkrachten die de lessen bewegingsonderwijs verzorgen. Er worden afwisselend lessen spel, turnen, atletiek, stoeispelen en bewegen op muziek gegeven. Tijdens deze lessen worden de leerlingen bewegingscompetenter. Naast het aanleren van deze vaardigheden, streven we ook er ook naar om de leerlingen beter te leren samenwerken en willen we sportief gedrag stimuleren. Jaarlijks organiseren we de sportdag voor groep 1 t/m 8. Ook wordt er veel aan sport gedaan tijdens het Wilge Atelier.