​Het aanbieden van Engels vinden wij een belangrijke onderwijskundige ontwikkeling, die bijdraagt aan het uitvoeren van onze missie. 

Engels is een internationaal veel gebruikte taal, die kinderen al veel om zich heen horen. Door het Engels spelenderwijs aan te bieden pikken jonge kinderen een nieuwe taal meestal makkelijk op. Het leren van een vreemde taal stimuleert de taalgebieden in de hersenen van kinderen. Dit levert een extra voordeel op bij het leren van hun eerste of een andere taal. Leerlingen die meer dan één taal spreken hebben een voordeel in de maatschappij.

Becoming confident communicators.   

 

Vanuit die gedachte zetten wij ons in om het Engels op de Wilge te realiseren. 

De Wilge heeft meer dan tien jaar ervaring met tweede taalverwerving. Van 2014 tot 2021 heeft de Wilge met één leerjaargroep deelgenomen aan de landelijke pilot tweetalig onderwijs (TPO) van het Nuffic. De andere groepen gaven tot 15% Engels per week. In 2021 hebben wij besloten dat een gelijk aanbod van Engels in alle groepen beter past bij de praktijk en onze missie en visie.

We streven hierbij naar aanbod van Engels in alle groepen met als doel: Onderwijs dat onze leerlingen zo vertrouwd maakt met de Engelse taal dat zij deze vrijuit durven te spreken.

Kenmerkend voor onze aanpak zijn:

  • De nadrukkelijke en zichtbare plek van Engels in het onderwijsprogramma.
  • Een schoolklimaat waarin zowel leerkrachten als leerlingen Engels durven te spreken
  • Een hoger Engels taalvaardigheidsniveau door middel van een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8
  • De internationale en interculturele dimensie waaraan het Engels bijdraagt
  • Onze voortdurende gezamenlijke inspanningen om het Engels verder te ontwikkelen​.​​
    ​​​​​​​

 

Bronvermelding: Zuiderman, D. (2014). Vierfasenmodel Engels. Geraadpleegd op 5 december 2023 van https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2VEQJx3xsZ0