​Tweetalig onderwijs is een belangrijke onderwijskundige ontwikkeling die bijdraagt aan het uitvoeren van onze missie. Leerlingen die meer dan één taal spreken hebben een voordeel in de maatschappij van nu en die van de toekomst. Een wereldtaal als Engels biedt onze leerlingen een venster naar andere landen en culturen en zorgt voor verbinding. 

Becoming confident communicators.   

 

Vanuit die gedachte zetten wij ons ons in om TPO op de Wilge realiseren. We streven naar een gelijkwaardig aanbod van tweetaligheid in alle groepen met als doel: onderwijs dat onze leerlingen zó vertrouwd maakt met de Engelse taal dat zij deze vrijuit durven te spreken.

Door TPO bieden we kansen aan leerlingen die opgroeien in de omgeving van onze school: tweetalig onderwijs om de hoek, zonder extra kosten, ongeacht achtergrond of cognitieve vaardigheden. De Wilge heeft meer dan tien jaar ervaring met tweede taalverwerving. Sinds 2014 is de school gestart met de landelijke pilot tweetalig onderwijs (tpo) en maakt de Wilge deel uit van een landelijk netwerk van 20 basisscholen die gemonitord en begeleid worden door experts. 

Kenmerkend voor onze aanpak is:

  • De nadrukkelijke en zichtbare plek van tweetaligheid in het onderwijsprogramma.
  • Een schoolklimaat waarin het gebruik van de tweede taal een vanzelfsprekendheid is.
  • Een hoger taalvaardigheidsniveau in de doeltaal (met de nadruk op spreken en begrijpen).​
  • De internationale en interculturele dimensie waarin meertaligheid als een meerwaarde wordt gezien.
  • Onze voortdurende gezamenlijke inspanningen om tweetaligheid verder te ontwikkelen​.​​
    ​​​​​​​

 

Wat is Learning through Immersion?