We staan voor kwalitatief goed onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de kinderen en de wereld om hen heen. We leren de kinderen over grenzen heen te kijken, van elkaar te leren en kennis te maken met de internationale en interculturele samenleving. Hiermee bevorderen we hun internationaal bewustzijn.

Voor de wereldoriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) zetten wij thematisch werken (gr. 1-2) en het International Primary Curriculum (IPC) (gr. 3 t/m 8) in. Dit is een internationaal georiënteerd thematisch lesprogramma, waarbinnen ook ICT en creatieve vakken aandacht krijgen. Iedere maand geven we daarnaast aandacht aan een cultureel feest, zoals Divali, Kerst of Chinees Nieuwjaar.

Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen een structureel deel van hun lestijd in het Engels aangeboden.