We staan voor kwalitatief goed onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de kinderen en de wereld om hen heen. We leren de kinderen over grenzen heen kijken en kennismaken met de internationale en interculturele samenleving ter bevordering van hun internationaal bewustzijn.

We doen dit onder andere door het tweetalig onderwijs dat we bieden. Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen een structureel deel van hun lestijd in het Engels aangeboden.

Voor de wereldoriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) gebruiken we het International Primary Curriculum (IPC). Dit is een internationaal georiënteerd lesprogramma dat de verschillende vakken in thema’s aanbiedt, waarbinnen ICT  en creatieve vakken ook aandacht krijgen.